Waarschijnlijk heb je, net zoals de meesten van ons, een aantal verzekeringen afgesloten. Voor je auto, je huis, de inboedel, motor, bromfiets, kostbaarheden, noem maar op. Maar heb je wel eens nagedacht over een evenementenverzekering?

Ik hoor je denken: een evenementenverzekering?
Waarom zou ik dat doen?

Bij de organisatie van een event komt heel wat kijken. Je bent blij als alles op rolletjes loopt en het allemaal goed geregeld is. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen die je niet hebt voorzien. De trainer of een gastspreker die ziek wordt op de dag van het event, een teamlid die zijn been breekt tijdens de set-up of een deelnemer die over een snoer struikelt en jou aansprakelijk stelt voor de geleden schade.

Allemaal dingen die mis kunnen gaan en die voor een grote financiële tegenslag kunnen zorgen. Met een evenementenverzekering verzeker je je tegen deze risico’s.

Ben je aansprakelijk zonder verzekering?

Ja die kans is groot. Door het niet afsluiten van een goede verzekering is er onvoldoende sprake van “goed huisvaderschap”, zoals ze dat zo mooi noemen in verzekeringen-land. Een rechter zal hier rekening mee houden in het bepalen van de (mate van) aansprakelijkheid.

Door het treffen van adequate maatregelen – dat is bijvoorbeeld een verzekering die goed op het evenement is afgestemd – voorkom je ongewenste financiële schade achteraf. Als je aansprakelijk bent zal de verzekering de afwikkeling en schadeloosstelling overnemen.

Zo’n verzekering biedt vaak een ‘tailor made’ oplossing. Je kunt het event van A tot Z verzekeren, maar je kunt ook een keuze maken uit bepaalde rubrieken die voor jou belangrijk zijn.

Wat valt er zoal te verzekeren? Je kunt hierbij aan de volgende zaken denken:

1. Onkosten

Onder deze rubriek vallen de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of nog betaald moeten worden. De verzekering biedt dekking als buiten de wil van de verzekerde het evenement wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd.

2. Extreem weer

Een buiten evenement organiseren in Nederland is niet zonder risico. Als de weersomstandigheden direct voorafgaand of tijdens het event dusdanig zijn dat het niet door kan gaan (denk hierbij aan stortregens of zware windstoten) dan biedt deze dekking uitkomst. Het evenement valt evengoed ‘in het water’, echter de financiële consequenties blijven binnen de perken.

3. Aansprakelijkheid

Dit is meestal een secundaire dekking. Hier bedoel ik mee dat het een aanvulling is op een bestaande bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering – de aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden. Het kan hier gaan om schade aan personen: Letsel en zaken die nadelig zijn voor de gezondheid met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit, of schade aan zaken:

Beschadiging, vernietiging en verdwijning, maar ook verontreiniging of vuil worden, van zaken van anderen dan de verzekeringnemer, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

4. Materiaal

Alle materialen die jouw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waar je tijdens het evenement verantwoordelijk voor bent verzeker je tegen verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. Dit geldt voor het transport, het verblijf en het gebruik.

Overigens is het aan te raden om spullen te huren inclusief verzekering. Dat is wellicht iets duurder, maar het scheelt bij eventuele schade een hoop gedoe.

5. Ongevallen

In geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval keert de verzekering een bepaald bedrag uit. Deze dekking geldt voor de gehele organisatie dus zowel medewerkers, de deelnemers als de vrijwilligers van het event.

Tijdens de op- en afbouw, maar ook tijdens het event zelf kan één van de vrijwilligers of medewerkers altijd iets overkomen.

Je kunt dit dus zien als een tegemoetkoming in de kosten waar de betrokkene of nabestaanden voor komen te staan in een bijzonder vervelende situatie.

6. Non Appearance

De non-appearance verzekering dekt de tevergeefs gemaakte kosten en/of nog te maken extra kosten, door het niet verschijnen van een of meer van de verzekerde personen als gevolg van overlijden, arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

Het risico is gedekt dat deze personen niet in staat zijn datgene te doen wat in het kader van het evenement van hen wordt verlangd. Voorwaarde is wel dat genoemde personen op het moment waarop het contract tot stand komt, in goede gezondheid zijn en niet lijden aan kwalen.

Dit zijn de meest voorkomende evenementen risico’s die je kunt verzekeren. Mocht je een evenementenverzekering in overweging nemen, ga deze dan niet bij de eerste de beste tussenpersoon afsluiten maar vraag verschillende offertes aan en laat je goed informeren.

Hebben we je met deze informatie aan het denken gezet? Of is het allemaal al gesneden koek. We lezen het graag in het commentaarveld hieronder!

Make it a WOW day!

Anja & Ingrid