Een team werkt het beste als ze allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. ‘Met de neuzen dezelfde kant op’ zoals je dat zo vaak hoort bij teambuilding sessies. Maar hoe krijg je dat voor elkaar zonder dat soort sessies? Hoe bereik je dat de teamleden voor elkaar door het vuur gaan en ook het grotere geheel voor ogen houden? Wat kan je doen om je team succesvol te laten zijn?

Wij hebben jarenlang ervaring met het aansturen van teams variërend van 4 tot 40 mensen.

Door de jaren heen hebben we ontdekt wat niet werkt en wat juist heel goed werkt.

In dit blog willen wij een aantal tips geven die ertoe bijdragen om het team als een geoliede machine te laten functioneren.

 

Leer elkaar kennen.

Spreek af dat iedereen op een bepaald tijdstip aanwezig is, zodat je gezamenlijk kunt beginnen. Kent niet iedereen elkaar? Doe dan een ‘voorstelrondje’ voordat je aan de praktische zaken van de training begint. Je kunt dit op verschillende manieren aanpakken.

Laat hierin leidend zijn hoeveel teamleden er zijn. Houd het luchtig en geef iedereen aandacht. Vraag ook waarom de teamleden een bijdrage willen leveren. Zijn er bepaalde dingen die ze willen leren?

 

Geef complimenten

In het dagelijks leven zijn we meestal niet zo scheutig in het geven van complimentjes.

We zien wel wat de ander goed doet, maar we zeggen het niet. Door dit te uiten laten we blijken dat we de ander zien en dat we hem of haar waarderen voor zijn inzet. Probeer altijd iets positiefs te ontdekken in de ander. Een positieve sfeer is heel belangrijk in een team. Door iedereen in zijn waarde te laten, te respecteren en te complimenteren inspireer je anderen en krijg je meer gedaan dan wanneer je mensen loopt uit te foeteren.

 

Duidelijke communicatie

Indirecte communicatie gaat ten koste van het teamgevoel en van het resultaat. Als men niet duidelijk te horen krijgt wat de bedoeling is, dan worden er aannames gedaan met alle gevolgen van dien. Communicatie lijkt makkelijk maar kan heel lastig zijn. Je praat tegen iemand en hoopt dat jouw verhaal ontvangen wordt zoals jij het hebt bedoeld. Vraag of alles duidelijk is. Onderschat het niet dat woorden anders over kunnen komen. Doe meer moeite om je boodschap over te brengen. Hoe duidelijker het is, hoe beter. Zeg kort en bondig wat de bedoeling is. Wees niet bang om zo nodig bij te sturen.

 

Toon vertrouwen

Zijn er bepaalde vaardigheden die een teamlid wil leren? Geef hem een verantwoordelijkheid die daarop aansluit. Zo geef je iemand vertrouwen en je zet hem daarmee in zijn kracht. Je gunt hem deze taak om zichzelf te ontwikkelen.

Loopt het niet helemaal zoals je had verwacht? Geef feedback op een positieve manier en kijk samen hoe het beter kan. Ontneem hem de kans niet om te groeien maar laat hem ervaren dat het ook anders kan. Dat is groei en hij zal je daar dankbaar voor zijn.

Maak ook heldere afspraken over wat er gedaan moet worden en wat de tijdlijn is. Alleen op die manier kan een team goed functioneren.

 

Feedback geven

Tijdens de teambespreking zijn er taken en verantwoordelijkheden bij de afzonderlijke teamleden neergelegd. Loopt het niet zoals dit was afgesproken? Spreek de ander er op aan. Waarop wijkt hij af van de afspraken? Dit kan een goede reden hebben. Door aan te geven wat je ziet laat je ruimte open om één en ander te herzien. Is het relevant wat er gebeurt? Bespreek het, maar wees niet bang om de reeds gemaakte afspraken te handhaven als je dat nodig acht. Houd het grotere doel voor ogen. Respect voor de ander is heel belangrijk. Geef hem nooit het gevoel dat hij het ‘fout’ doet. Feedback komt altijd voort uit vriendschap, de ander naar een hoger plan willen tillen en heeft nooit te maken met kritiek. Blijf altijd positief.

 

Samen afsluiten

Het is heel belangrijk om de dag samen af te sluiten. Geef de teamleden de kans om aan te geven wat er niet goed ging en wat er wel goed ging. Je kunt dit doen in de vorm van een ‘clearing’. In de eerste ronde mag iedereen om de beurt dingen zeggen die hij niet goed vond lopen. De anderen luisteren alleen en vallen hem niet in de rede. Maak voor jezelf aantekeningen, want er kunnen dingen gezegd worden die verbetering nodig hebben voor een volgend event. In de tweede ronde mag iedereen om de beurt vertellen wat hij wel goed vond gaan of wat hij helemaal geweldig vond. Ook hiervoor geldt: het is geen discussie, de anderen mogen alleen luisteren. Zo wordt iedereen gehoord en omdat je het afsluit met de positieve dingen gaat iedereen met een positief gevoel naar huis!

Nu zijn we benieuwd! Hoe ga jij om met je team?
Laat je alles maar een beetje op zijn beloop of heb je iedere training een superteam staan?
We lezen graag jouw op- of aanmerkingen in het commentaarveld hieronder.

Make it a WOW day!

Anja & Ingrid